Sta-Master

  • Wantspanners
    The Sta-Master stagspanner wordt gebruikt voor het veilig en nauwkeurig afstellen van de verstaging. De nummers op de Sta-Master geven een goed beeld van de afstellingen, zijn goed af te lezen en makkelijk te onthouden. Dit kan ideaal zijn wanneer je vaart met verschillende spanningen bij uiteenlopende windsterktes.